Ateş haber hep yanınızda

  1. Anasayfa
  2. »
  3. SAĞLIK
  4. »
  5. Hemşirelikte yanılgıyı önleyecek simülasyon!

Hemşirelikte yanılgıyı önleyecek simülasyon!

ateshaber ateshaber -
33 0

İSTANBUL (İGFA) – Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bireylere yönelik uygulamaları sırasında gerçekleşen yanlışlar hem hastayı, aileyi, toplumu hem de hemşireleri olumsuz olarak etkiliyor. Bu nedenle hemşirelerin tıbbi kusurlara neden olan durumları fark edip gerekli tedbirleri alarak hasta bireyleri ve kendilerini ziyan görmekten koruyabilmeleri epey ehemmiyet kazanıyor.

Üsküdar Üniversitesi Sıhhat Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kısmı tarafından yürütülen çalışma, gelecekte sıhhat profesyonelleri ortasında yer alacak hemşirelik öğrencilerinin eğitiminde uygun maliyetli, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yol olan ‘Tıbbi Kusurlar Odası’ simülasyonunun kullanılmasının öğrencilerin farkındalıklarını arttırmaya ve yanılgı oranlarının azalmasına katkı sağlayacağını gösterdi.

SİMÜLASYON EĞİTİMİNİN TESİRİ İNCELENDİ

Araştırmada, hemşirelik kısmı öğrencilerinin psikiyatri kliniklerinde karşılaşabilecekleri tıbbi yanlışlara yönelik farkındalıklarını artırmada, çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen simülasyon eğitiminin tesiri incelendi. Ön test-son test denetim kümeli dizayna sahip yarı deneysel nitelikteki çalışmada, teşebbüs kümesine ‘Tıbbi Yanılgılar Odası’ simülasyon eğitimi verilirken, denetim kümesine sunum prosedürü kullanılarak eğitim verildi.

Çalışmada, tüm öğrencilerin tıbbi kusurlar konusunda farkındalıklarında artış olmakla birlikte, teşebbüs kümesindeki öğrencilerin farkındalıklarının denetim kümesindeki öğrencilere nazaran daha yüksek olduğu belirlendi.

Verilerin toplanmasında ‘Öğrenci Tanıtım Formu’, ‘Şizofreni Teşhisli Bireye Yönelik Olgu Çalışması Formu’ ve ‘Simülasyon Ortamında Belirlenen Tıbbi Kusurlar Formu’ kullanıldı.

PARANOİD ŞİZOFRENİ TANISI ALAN BİREYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA PLANLANDI

Araştırmanın data toplama basamağına ön test uygulaması ile başlandı. Ön testte öğrencilerden ‘Öğrenci Tanıtım Formu’ ve ‘Şizofreni Teşhisli Bireye Yönelik Olgu Çalışması Formu’nu doldurmaları ve bu ikinci formdaki tıbbi yanlışları belirlemeleri istendi. Formu dolduran öğrenciler teşebbüs ve denetim kümelerine ayrıldı. Ön testten bir hafta sonra teşebbüs kümesine simülasyon eğitimi verilirken denetim kümesine ise tıbbi yanılgılar ve hasta güvenliğine yönelik sunum sistemi ile eğitim verildi. İki eğitim de çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Senaryosu Üsküdar Üniversitesi Sıhhat Bilimleri Fakültesi tıbbi beceri/simülasyon laboratuvarında oluşturulan simülasyon eğitiminde, öfke ve etrafına ziyan verme riski nedeniyle tespite alınmış paranoid şizofreni tanısı alan bireye yönelik bir çalışma planlandı. Simülasyon laboratuvarında yatak üzerine bir erişkin model yerleştirildi ve model üzerinde, hasta evrakı içinde ve hasta yatağı üzerinde 15 tıbbi kusur oluşturuldu.

Araştırmaya ait bilgi veren Üsküdar Üniversitesi Sıhhat Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kısmı Dr. Öğr. Üyesi Aydan Akkurt Yalçıntürk, “‘Tıbbi Kusur Odası’ simülasyon eğitimi ile geleceğin sıhhat profesyonelleri ortasında yer alacak hemşirelik öğrencilerinin tıbbi yanılgılar konusunda farkındalıklarının artırılabileceği sonucuna varılmıştır. Çalışma sonunda hem teşebbüs hem de denetim kümesindeki öğrencilerin tıbbi yanlışlara yönelik farkındalıklarının artmasıyla birlikte çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen simülasyon formülü ile eğitim alan öğrencilerin tıbbi yanılgılara yönelik farkındalıklarının sunum sistemi ile eğitim alan öğrencilere nazaran daha yüksek olduğu saptanmıştır.” dedi.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir